กล้องวงจรปิด MP

กล้องวงจรปิด MP

จอภาพที่มีจำนวนพิกเซลมาก จะมีความละเอียดของภาพมาก โดยมากจะระบุจำนวนพิกเซลแนวนอน x แนวตั้ง เช่น 1366 x 768 พิกเซล และที่สำคัญที่เรามักเจออีกคำหนึ่งก็คือ megapixel คือหน่วยล้านของ pixel ... 1 megapixel (mp) จึงมาค่าเท่ากับ 1 ล้าน pixel ค่าความละเอียดของกล้องดิจิตอลที่เหมาะสมกับภาพถ่าย จะเห็นได้ชัดว่ายิ่งกล้องมีความละเอียดมากเท่าไร ยิ่งอัดขยายภาพได้ใหญ่ขึ้นเท่านั้น และด้วยขนาดที่ใหญ่ขึ้น ก็ทำให้เราต้องหาพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้นเท่านั้นเพื่อการจัดเก็บรูปภาพของเรา มี 2 รุ่น
กล้องวงจรปิด รุ่น 4 เมกะพิกเซล  ความละเอียด 2272 x 1704  ขนาดภาพ 6″ x 8″
กล้องวงจรปิด รุ่น 6 เมกะพิกเซล  ความละเอียด2816 x 2112   ขนาดภาพ10″ x 12″

กล้อง Sunell รุ่น 4 MP

กล้อง Sunell รุ่น 6 MP

รองรับทุกการใช้งานในทุก Soloution

SUNELL สามารถ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด เครื่องบันทึกภาพ และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ได้เหมาะสมในทุก Soloution ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินต่างๆ เจ้าของโครงการ เจ้าของกิจการ รวมถึงผู้สนใจทุกท่าน