กล้อง Sunell ตรวจจับอุณหภูมิร่างกายเพื่แคัดแยกผู้ป่วยได้ รุ่น SN-T5