ซอฟต์แวร์กล้องวงจรปิด เวอร์ชั่น SunView 1.2

Sunell Professional Video Management Platform เวอร์ชั่น SunView 1.2

หมวดหมู่:

รายละเอียด

ซอฟต์แวร์กล้องวงจรปิด CCTV Camera  Sunell  เวอร์ชั่น SunView 1.2

คุณสมบัติหลัก

1. สามารถทำงานได้ทั้งรูปแบบ เซิร์ฟเวอร์(Server) หรือ รูปแบบ ไคแอนท์(Client) ได้
2. สามารถเชื่อมต่อได้มากกว่า 10,000 ช่องทาง และรองรับผู้ใช้ได้มากกว่า 5,000 คน
3. รองรับการตรวจจับจดจำใบหน้า และการตรวจจับป้ายทะเบียนรถ
4. เก็บบันทึกใบหน้าได้กว่า 1,000,000 ใบหน้า และสามารถตั้งการแจ้งเตือนสำหรับกลุ่มคนที่ตั้ง Black List & White List ได้
5. การค้นหาอัจฉริยะ ด้วยการติดตามจากการตรวจจับใบหน้า
6. สามารถแบ่งหน้าจอได้หลายจอ
7. การจัดการการรวมระบบของสินค้าซันแนล
8. สถิติข้อมูล
9. แผนที่

Download (PDF, 665KB)

ภาพรวมของระบบ
ซอฟต์แวร์ Sunview จากซันแนล สามารถใช้สำหรับการจัดการวีดีโอในระดับการตรวจสอบที่แตกต่างกัน รองรับการจัดการแบบรวมศูนย์
สามารถปรับใช้แบบการะจายการเข้าถึงระยะไกล หรือแบบหลายผู้ใช้ ด้วยการจัดการผู้ใช้, การจัดการอุปกรณ์, การจัดการเซิร์ฟเวอร์, การจัด
การแจ้งเตือน, การจัดการแผนที่, การกำหนดค่าอุปกรณ์, วิดีโอแบบเรียลไทม์, การเล่นวิดีโอ, การจัดการการเก็บข้อมูลบุคคล, สถิติข้อมูล
หรือการจดจำใบหน้า และรองรับฟังก์ชั่นอื่นๆอีกมากมาย

ส่วนประกอบของระบบ
1. เซิร์ฟเวอร์การจัดการส่วนกลาง
2. เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล
3. เซิร์ฟเวอร์การกระจายสื่อ
4. เซิร์ฟเวอร์การวิเคราะห์อัจฉริยะ
5. สามารถทำงานได้ในรูปแบบไคแอนท์ ผ่านคอมพิวเตอร์ / โทรศัพท์มือถือ ได้

Main Function

1. Server/Client Based
2. 10,000+ Channels Connection, 5000+ Users
3. Face Recognition, LPR
4. 1,000,000 Face Library, White & Black List Alarm
5. Smart Search, Face Tracking
6. Multiple Screens
7. Sunell Products Unified Management
8. Data Statistics
9. E-map

System Overview
SunView can be used for video management of different monitoring scales. It supports centralized management, distributed deployment, multi-user remote access. With user management, device management, server management, alarm management, map management, device configuration, real-time video, video playback, personnel archive management, data statistics, face recognition and other functions, can meet a variety of video surveillance solutions.

System Components
1. Central Management Server
2. Database Server
3. Media Distribution Server
4. Intelligent Analysis Server
5. Client(PC/Mobile)

ข่าวสารและกิจกรรมของ ASD

SunView โซลูชั่นจัดการส่วนกลางพร้อม ai หรือCentral Management System