SPEED DOME

กล้องวงจรปิด SPEED DOME

หมุนได้ ก้ม เงยได้ ซูมได้ด้วยเลนท์ด้วยระยะทางที่ไกลกว่าถึง มากสุด 400-500M เลือกใช้ได้ทั้งแบบภายในและภายนอกอาคาร สามารถเลือกการควบคุมด้วยเครื่องบันทึก หรือ จอยควบคุม และสามารถกำหนดการตั้ง Preset ได้มากกว่า 100 จุด และสั่งหมุนหรือวิ่งไปตามจุดนั้นๆได้เองแบบอัติโนมัติ คุณสมบัติการใช้งานสูง สามารถหมุน ได้ 360 องศา ก้ม เงย ได้ มากกว่า 90 องศา ซูมภาพได้ระยะทางไกลมากกว่า สามารถควบคุมกล้องโดยใช้ชุดควบคุมหรือจอยคอนโทรล หรือควบคุมผ่านเครื่องบันทึกได้โดยตรง ควรติดตั้งลักษณะที่เหมาะสำหรับ เช่น สนาม แนวถนน แนวกำแพง โรงงาน โรงรถ ลานจอดรถ สี่แยก  หรือหน่วยงาน

กล้องวงจรปิดรุ่น Speed Dome

รองรับทุกการใช้งานในทุก Soloution

SUNELL สามารถ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด เครื่องบันทึกภาพ และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ได้เหมาะสมในทุก Soloution ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินต่างๆ เจ้าของโครงการ เจ้าของกิจการ รวมถึงผู้สนใจทุกท่าน